Article

Thomas van der Kolk for de Volkskrant
Oct 08 ’16

Spoorlijn, duin en strand zijn bevrijd van de Pokémonjager

Er zullen geen Pokémon meer te vinden zijn op en rond spoorlijnen. Ook het beschermde natuurgebied rond Kijkduin wordt gevrijwaard van de virtuele monstertjes waarop de spelers van Pokémon Go jagen. Niantic Inc, de maker van het spel, komt daarmee te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur