Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Kolkman for Tubantia
Apr 10 ’15

2.411 meldingen bijstand in 2014 — 2.411 bijstandsmeldingen in 2014. Een vijfde niet in behandeling genomen. 133 mensen vinden in zoekperiode baan.

ENSCHEDE - Een efffectieve maatregel. Zo noemt wethouder Patrick Welman de zoekperiode voor aanvragers van bijstand. Uit cijfers over 2014 blijkt dat na die zoekperiode 401 personen niet terugkeren om daadwerkelijk bijstand aan te vragen. Bij 170 per…

auteur

Get notified of new articles from this auteur