Article

Mar 13 ’15

Geef experiment met energievoorziening meer ruimte

De energievoorziening zit in een overgangsfase. Van fossiel naar duurzaam en van centraal en grootschalig naar kleinschalig en lokaal. Voor Nederland is…

auteur

Get notified of new articles from this auteur