Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanya Loksjina for de Volkskrant
Aug 02 ’14

Rusland — Rusland: een ongekende golf repressieve wetten

De aanpak van dissidenten door het Kremlin heeft oorlogszuchtige proporties aangenomen.

Het was eind februari toen de 'beleefde groene mannetjes' hun opmars maakten op de Krim en ik in New York was voor de jaarlijkse werknemersbijeenkomst van Human Ri…

auteur

Get notified of new articles from this auteur