Article

Sep 26 ’14

Meer preventie nodig om impact cybercrime te verminderen

Volgens de Veiligheidsmonitor was in 2013 bijna 13 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder wel eens slachtoffer van een vorm van cybercriminaliteit. Om het aantal slachtoffers te verminderen, is vooral goede preventie nodig. Ook de bewustwordin…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs