Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 23 ’17

Kerstfilms om te zien en om te mijden

Dit blijft vooralsnog de beste romantische komedie aller tijden. We volgen de levens van een groep mensen in Londen, een dag of wat voor kerst. Een…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annet de Jong

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor, De Telegraaf