Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert de Jong for De Telegraaf
Jan 15 ’14

’Andere koers kan kerken redden’

Het is inderdaad schrijnend dat zo vele kerken ’onder water staan’ (Tel. 10/01). Maar is dit niet een beetje eigen schuld?

Vele kerkgemeenschappen houden van traditie, waardoor zij opgescheept zijn en blijven met hoge kosten van onderhoud aan gebouwen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur