Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sebastiaan Boxman for Logistiek
Oct 12 ’15

ICT & Logistiek: van aanbod- naar contentbeurs

ICT & Logistiek is, in combinatie met Logistica, één van de belangrijkste vakbeurzen voor de logistieke industrie. Sebastiaan Boxman, marketing programs coördinator Benelux bij Kewill, blogt over de veranderingen van zijn evenement van het jaar.

We st…

auteur

Get notified of new articles from this auteur