Article

Jan 26 ’16

Toolkit helpt bij evaluatie aanpak radicalisering

Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe. In 2016 draait een pilot waa…