Article

Jul 27 ’16

Opinie — Om files aan te pakken heb je moedige politici nodig.

Nooit eerder waren er zoveel structurele files. Er zijn oplossingen, maar ze vergen moedige politici om noodzakelijke maatregelen door te drukken.

Vaak wordt gekeken naar het uitbreiden van de wegen- capaciteit en de infrastructuur, maar dat biedt gee…