Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Leijte for ThePostOnline
Nov 26 ’14

Pleidooi voor een ‘zeteldrempel’

Zes zetelrovers zijn nog geen zetel waard

Met het opstappen van de dissidente PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk is de versnippering in de Tweede Kamer compleet. Vijftien fracties kent deze kamer van het parlement nu, terwijl de zitting twee jaar geleden …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl