Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Feb 22 ’14

'RBS stopt met zakenbank en schrapt 30 duizend banen'

De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) zal de komende jaren afscheid nemen van de zakelijke activiteiten en een kwart van haar personeelsbestand schrappen. Dit meldde de Financial Times vrijdag.

RBS, voor 80 procent in handen van de overheid, wil…

auteur

Get notified of new articles from this auteur