Article

Sep 24 ’14

Zeer betreurenswaardig

Omdat wij fervente bewonderaars zijn van de in 1986 overleden vermaarde Groningse zanger Ede Staal, bezochten wij onlangs diens graf op de algemene begraafplaats in Delfzijl.

Tot onze ontsteltenis werden wij geconfronteerd met een totaal verwaarloosd,…