Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo van Haasen for De Telegraaf
Apr 18 ’17

Van seksistisch naar stoer — Gamende vrouwen krijgen eindelijk goede rolmodellen

Er was een tijd dat de gemiddelde gamer een puberjongetje was. Die tijd ligt achter ons. 41% van de vrouwen speelt regelmatig een spelletje, zo bleek uit Amerikaans onderzoek. Daar moesten niet alleen de mannen aan wennen, maar ook de game-ontwikkela…

auteur

Get notified of new articles from this auteur