Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Fleur for Brabants Dagblad
Mar 08 ’17

Schaapsherder toont zijn bedrijf en lammetjes

John Sterrenburg is schaapsherder van beroep. Eén van de 100 die er nog in Nederland zijn. Het is hard werken en hij doet het vooral zelf. Zeker nu het lammertijd is. ,,Ik zie mijn bed maar heel weinig."

Vroeger was John Sterrenburg chauffeur en hielp…

auteur

Get notified of new articles from this auteur