Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Carlijn Peereboom for Het Parool
Jul 09 ’16

Chemie: Aardolie kan schoner en duurzamer — 'Gedraag je alsof je het doel al hebt bereikt'

Hoogleraar Maaike Kroon koos voor een carrière in Abu Dhabi, waar ze onderzoek doet naar duurzame scheidingsprocessen in de chemische industrie. Het onderzoek is er efficiënter, het leven zonniger.

In september 2015 werd u verkozen tot New Scientist W…

auteur

Get notified of new articles from this auteur