Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Saskia de Graaf for Nederlands Dagblad
Nov 28 ’15

Jeugdwerkers, schuif de draaiboeken opzij en doe het dit jaar anders.

Jeugdwerkers, leg dit jaar het draaiboek voor het kerstfeest maar opzij en ga in op de wezenlijke vragen die nu bij jullie jongeren leven.

Twee weken na de aanslagen in Parijs zijn veel kerken in Nederland bezig met de voorbereidingen op het kerstfees…

auteur

Get notified of new articles from this auteur