Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

C. Joosten en L. de Waard for Elsevier Weekblad
Mar 31 ’15

Veilig en groen dorp in Amsterdam waar elkaar helpen nog gewoon is

Het dorpje Driemond, dat sinds 1966 deel uitmaakt van de hoofdstad, is de droom van hedendaagse politici die verlangen naar een partici­patiemaatschappij. ‘Dit is een dorp en dat moet je dorps houden.’

Overal in Driemond zie je sporen van de breiclub.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur