Article

Adriaan van Abeelen for Brabants Dagblad
Sep 04 ’14

Tel álle kostenposten mee bij projecten voor windenergie

In het twistgesprek tussen Martijn Messing (voorstander) en Harry van den Berg (opponent) over windturbines (BD 23 augustus) mis ik enkele belangrijke aspecten.

1. Deelname aan een windproject wordt door voorstanders als een vorm van positieve burgerp…

auteur

Get notified of new articles from this auteur