Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruud IJzerdraat for nrc.next
Oct 20 ’15

ik@nrc.nl — Zekerheid

Vanwege het fraaie nazomerweer gingen we eind september met onze dochter en haar gezin iets drinken aan het strand. Genietend van de late zon besloten we ook iets te eten. Mijn dochter wilde bij haar hoofdgerecht rode wijn in plaats van wit. Ze vroeg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur