Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stevo Akkermann for Trouw
Jan 11 ’14

reizen — De valse democratie van de zwembroek

Mocht het WK voetbal u deze zomer naar Rio brengen: de stranden zijn een heuse studie waard. Wie waar zit heeft alles te maken met sociale klasse.

Als het strandleven in Brazilië een religie is, en veel zal het niet schelen, dan is Rio de Janeiro de h…

auteur

Get notified of new articles from this auteur