Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob Geus for De Telegraaf
Sep 26 ’15

’Mijn vader heeft me met het reinheidsvirus besmet. Als chef-kok was hij superkritisch op de hygiëne. Vanaf mijn twaalfde hielp ik hem in zijn keuken’

Al ruim tien jaar struin je als keukenkeurmeester het land af. Waar komt je fascinatie voor schone keukens vandaan?

„Die tic heb ik van mijn vader geërfd. Al op jonge leeftijd was hij chef-kok in een groot verzorgingstehuis. Een vakidioot. Mijn pa wis…

auteur

Get notified of new articles from this auteur