Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ab van Marle for de Volkskrant
Sep 19 ’15

Als oudere werkloze ben ik de vernedering zat

Naar aanleiding van het artikel 'Dan maar onzichtbaar solliciteren' (Economie, 16 september) wil ik graag reageren. Ik behoor ook tot de groep oudere werklozen die moeilijk aan het werk komt. Ik ben weliswaar nog net geen 60, maar mij lukt het ook ni…

auteur

Get notified of new articles from this auteur