Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Hans Bevers for De Tijd
Sep 13 ’16

Geert Noels schiet op de pianist.

Econoom Geert Noels vindt dat centrale banken het kapitalisme vernietigen, verwijt hen te geloven in een 'neo- trickledowneconomy' en zegt dat ze aan de basis liggen van een nieuwe planeconomie (De Tijd, 10 september). Enkel schieten op de centraal b…

auteur

Get notified of new articles from this auteur