Article

Hans Bevers for De Tijd
Sep 13 ’16

Geert Noels schiet op de pianist.

Econoom Geert Noels vindt dat centrale banken het kapitalisme vernietigen, verwijt hen te geloven in een 'neo- trickledowneconomy' en zegt dat ze aan de basis liggen van een nieuwe planeconomie (De Tijd, 10 september). Enkel schieten op de centraal b…

auteur

Get notified of new articles from this auteur