Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarai Boelema for de Volkskrant
Dec 11 ’14

Studie drank en pubers niet haaks op literatuur

Vorige week werd mijn promotieonderzoek voorpaginanieuws (de Volkskrant, 3 december). Ik ben blij dat in het debat hierover alle partijen benadruk- ten dat het een gedegen studie is.

In het debat wordt de indruk gewekt dat er een evident causaal verba…

auteur

Get notified of new articles from this auteur