Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sicco de Jong for de Volkskrant
Oct 29 ’14

Brief van de dag — Heeft het brein bewustzijn?

Ik ben onder de indruk van het artikel 'Stof tot nadenken' (V, 28 oktober). Zeker nu er een gekleurd breinplaatje bij is en de onderzoeker Mansvelder wordt opgevoerd als een 'lange veertiger met een lage, relaxte stem'.

Mijn scepsis wordt echter gewek…

auteur

Get notified of new articles from this auteur