Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bianca Brasser for Metro
Sep 05 ’16

Student niet meer belemmerd door geld voor selectie

Zo’n tweehonderd euro lappen voor een selectieprocedure voor jouw droomopleiding is straks verleden tijd. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) schaft de eigen bijdrage voor selectiedagen in het hoger onderwijs af. Vanaf schooljaar 2017/2018 kan iedere…

auteur

Get notified of new articles from this auteur