Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annelies Hoogendoorn for Zorgvisie
Jan 25 ’16

Wetgeving remt snelle terugkeer zieke werknemer

Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Ondanks de zeer goede arbozorg in bedrijven, loopt het aantal chronisch zieken stilletjes op. Nu de vergrijzing op de werkvloer doorzet en mensen langer moeten werken, is …

auteur

Get notified of new articles from this auteur