Article

Stephan Bosman for Sprout
Apr 11 ’14

Business en IT komen niet vanzelf samen

In de praktijk opereren IT en business nog steeds onafhankelijk van elkaar. Toch is het belangrijk dat deze twee gaan samensmelten. Daarom is het belangrijk dat IT-studenten nu al soft skills worden bijgebracht.

Iedereen is het erover eens, IT en de b…

auteur

Get notified of new articles from this auteur