Article

Anne van Kessel, Lianne Tijhaar for NEMO Kennislink
May 23 ’22

Nederlanders niet principieel tegen dieren als orgaandonor — Wetenschappers moeten wel alternatieven blijven onderzoeken

Het afgelopen jaar besteedden we op NEMO Kennislink aandacht aan ‘het dier als donor’. We organiseerden in samenwerking met het Rathenau Instituut dialogen. Hieruit kwam naar voren dat de meeste dialoogdeelnemers niet tegen verder onderzoek naar de i…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs