Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 24 ’16

Bezoekers PlusOnline: EK krijgt te veel aandacht op tv

Het EK voetbal in Frankrijk wordt in zijn geheel uitgezonden door de Publieke Omroep. Tijdens de groepsfase zelfs op twee zenders. We vroegen jullie of dit te veel van het goede is of niet.

Uitslag van de stelling: 19% zegt oneens, 81% eens.

'Genieten'…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs