Artikel

Abe de Vries voor Leeuwarder Courant
za. 26 nov. ’16

Goed Frysk ûnderwiisis in bernerjocht

Goed Frysk ûnderwiisis in bernerjocht

As it op it learen fan de eigen taal oankomt, steane der minskerjochten op it spul. Op 22 desimber is de Ljouwerter binnenstêd it toaniel fan in publyksaksje foar better Frysk ûnderwiis.

Wêrom in publyksaksje? Eins is it hiel ienfâldich. Underwiis yn …

auteur

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteur

versie master.33a8b50 · production modus · 2 dagen geleden uitgebracht