Article

Mar 06 ’15

Overheid stelt zich ten onrechte op als headhunter

In 1994 is in Nederland de Algemene Wet gelijke behandeling ingevoerd, waarin man en vrouw gelijkgesteld zijn. Eerdere wetten bepaalden al dat de man niet…

auteur

Get notified of new articles from this auteur