Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 01 ’15

ik@nrc.nl — Gekarameliseerde bloembollen

Onlangs aten wij ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van mijn man bij tweesterrenrestaurant Librije’s Zusje in het Waldorf Astoria Hotel te Amsterdam.

Het ene na het andere bijzondere gerecht komt voorbij, waarin de meest exquise ingrediënten zijn…

auteur

Get notified of new articles from this auteur