Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A. Drijver for Trouw
Oct 16 ’15

op de biologische markt

Ook een gesprek gehoord? Stuur het in max. 120 woorden, voorzien van naam en woonplaats, naar opgetekend@trouw.nl

Een tienjarig jochie tegen zijn vriendje:

"Hier hebben we een soort rommelmarkt voor groente."…

auteur

Get notified of new articles from this auteur