Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 17 ’15

DE SPELD: Jouw vaste prik voor Betrouwbaar Nieuws — KABINETSCRISIS OVER UITGEPRODUCEERDE VERSLAGGEVERS

Satire

De VVD en de PvdA zijn het nog altijd niet eens over een oplossing voor uitgeproduceerde verslaggevers. Journalisten die geen enkel uitzicht hebben op nieuws, komen nu vaak op straat te staan. De VVD wil deze groep opvangen in de regio, vooral …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs