Article

Apr 17 ’14

Dat vervolgen van Wilders is onze democratie onwaardig

Politici vervolgen om hun mening: niet doen. De rechterlijke macht is geen politiek instrument, vinden Christiaan Kwint en Tom Leijte.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders heeft haar achterban een slechte dienst bewezen. Een poging va…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl