Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Carla Peeters for Brabants Dagblad
Jul 19 ’17

Arts zoekt boer voor gezonder leven

Aantal chronische ziekten stijgt jaarlijks in Nederland en Europa

Het besef dat voeding belangrijk is voor een gezond lichaam krijgt in de moderne Westerse geneeskunde steeds meer aandacht. Onderzoek toont aan dat voeding bij kan dragen aan een versne…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Carla Peeters

BN DeStem, Boerderij.nl, Brabants Dagblad, Trouw