Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roy Derks for Techzine
Jun 14 ’17

Omzet wereldwijde verkoop van servers daalt met 5% in eerste kwartaal 2017

De verkoop van fysieke servers kende in het eerste kwartaal van 2017 een moeilijke periode, wereldwijd werden er 4,6 procent minder servers verkocht aan bedrijven en overheden. Door de toename van hosting en virtualisatie in de cloud, was deze dalend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur