Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 24 ’15

Tower Bridge dicht door bom

De beroemde Tower Bridge in Londen is afgesloten na de vondst van een niet geëxplodeerde Nazi-vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.

De bom werd ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden in de wijk Bermondsey aan de zuidoever van de rivier de Theems.

Politie en brandweer rukten gistermorgen uit om ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anne Saenen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden