Article

Bernard Reitsma for Nederlands Dagblad
Dec 14 ’15

Wasta

Bernhard Reitsma is hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel kerk in de context van de islam. Hij schrijft op deze plaats maandelijks een column. In de tijd dat ik in Libanon woonde, ging ik altijd naar hetzelfde benzinestation. Er werkten d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur