Artikel

ma. 8 dec. ’14

Steaten, fersmyt de taalplannen

Steaten, fersmyt de taalplannen

Fiif saakkundige Friezen tinke dat it net goed komt mei de Fryske taal as de staveringsferoarings troch provinsjale steaten oannommen wurde. Harren oprop is: Steaten, fersmyt dizze taalplannen.

De Fryske Akademy hie op moandei 1 desimber in ynformaasj…

auteurs

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteurs

versie master.6f6408a · production modus · 2 dagen geleden uitgebracht