Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 15 ’16

Wat eet je als eerste na Expeditie Robinson?

Emoties, proeven, dilemma's, rivaliteit en bovenal honger. Het zijn de ingrediënten voor Expeditie Robinson. Deelnemers die het eiland moeten verlaten doen dat in de meeste gevallen niet uit eigen wil, maar een klein voordeel is wel: eten!

Wat was het…