Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

André Donders for nrc.nl
Oct 04 ’14

ik@nrc.nl — Herfst

Toen ik een dezer dagen vroeg in de ochtend de hond uitliet, liep ik een man tegen het lijf gehuld in een opvallend pak en gewapend met een indrukwekkende kettingzaag. Met respect vroeg ik hem wat hij van plan was.

„Een boom omzagen, mijnheer”, antwoo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur