Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dan Cohen for nrc.nl
Jul 19 ’14

Uitkering Gaza-vluchtelingen Zo financieren we terrorisme

Gaza beschikt over een goed geoutilleerd leger met een uitgebreid arsenaal aan raketten, welke Hamas afvuurt op burgers. Dat is merkwaardig omdat de inwoners van Gaza zich naar de buitenwereld toe presenteren als behoeftige vluchtelingen die als zoda…

auteur

Get notified of new articles from this auteur