Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Kolkman for Tubantia
Apr 02 ’15

Commissieleden diep door het stof voor dorpsraad — Een misser waar de commissieleden Oost zich voor schamen. Zo kijken ze alle tien naar de procedure rond Anytime Fitness.

GLANERBRUG - „U heeft bij ons aangeklopt. En wij hebben met zijn tienen als tien slaaptabletten op een rij gezeten en zijn niet in actie gekomen.” Niels van den Berg zegt het met ergernis in zijn stem in de stadsdeelcommissie Oost.

Hij biedt de Dorpsr…

auteur

Get notified of new articles from this auteur