Article

Mar 15 ’14

Beeldboek 'Van velerlei pluimage' — Zelf gezien

Midden zeventiende eeuw ontstond in Amsterdam een grote vraag naar uitheemse voorstellingen die waren gebaseerd op de eigen waarneming.

(Hasselt, 1628), voorheen 'schilder tot Deventer', kon na een avontuurlijke reis op een VOC-schip ruimschoots in de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur