Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 13 ’15

Disruptie: de lessen van dode bedrijven

Bedrijven hebben meestal voldoende tijd het tij te keren. Waarom lukt dat ze niet?

Blockbuster. Nokia. Kodak. De meeste mensen weten intussen wel wat deze bedrijven gemeen hebben. Het zijn allemaal voorbeelden die je niet zou moeten willen volgen.

Ooit waren deze bedrijven marktleidend maar ze vie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur