Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aleksandar Hemon for De Groene Amsterdammer
Jun 09 ’14

Als God bestond, dan was hij een solide middenvelder

Aan de vooravond van het WK brengt De Gids u een verhaal van de Bosnische schrijver Aleksandar Hemon, waarin hij nog maar eens duidelijk maakt dat een potje voetbal aanzienlijk meer is dan een sportieve inspanning. Voor wie ervoor openstaat, kan de e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur